На що підуть кошти ризикованого Держбюджету-2021

На що підуть кошти ризикованого Держбюджету-2021


З відкритих джерел

Оригінал на сторінці Богдана Данилишина в Facebook

Виконання Держбюджету-2021 буде здійснюватися в умовах екстраординарних шоків, спричинених рецесією економіки, яка триває з минулого року та яку посилює криза коронавірусу. Низка дисбалансів, які характерні для поточного стану економіки – падіння промислового виробництва, скорочення сфери послуг, зменшення заощаджень населення, зростання рівня безробіття – суттєво ускладнюватимуть можливість виконання бюджету. Водночас невизначеність щодо розвитку епідемії та пов’язаних з нею ефектів на зовнішніх товарних і фінансових ринках також сприятиме турбулентності бюджетного процесу.

Особливості бюджету

Державний бюджет 2021 року, так само як і бюджет 2020-го, планується з істотним дефіцитом у розмірі 6% ВВП (у 2020 році заплановано 7,5% ВВП). Тобто акцентом проекту бюджету залишається розширення державного попиту, що цілком відповідає викликам кризового періоду, рекомендаціям МВФ та інших міжнародних організацій та нинішній світовій практиці антикризового регулювання.

Якщо у 2015-2019 рр. під тиском міжнародних кредиторів Міністерство фінансів проводило послідовну політику фіскальної консолідації та, використовуючи фіскальні інструменти, вилучило з економіки 7,9% ВВП (у вигляді первинного профіциту), то в бюджети 2020-2021 рр. закладається розширення державного попиту на 6,2% ВВП (за 2 роки). Тобто лише після 5 років послідовно рестрикційної фіскальної політики в умовах безпрецедентної економічної та епідеміологічної кризи держава віддаватиме в економіку більше коштів, ніж отримуватиме.

Новини за темою

Фактично в минулі роки дефіцит державного бюджету був цілком поглинутий виплатою процентів з обслуговування боргу: первинний профіцит у середньому за 2015-2019 рр. становив 1,6% ВВП. Натомість дефіцит державного бюджету 2021 року лише на 60% має бути сформовано за рахунок обслуговування боргу і на 40% – за рахунок додаткових витрат на підтримку економіки та соціальної сфери (у 2020 році – відповідна пропорція становить 49%/51%).

Інші ключові показники проекту Державного бюджету виглядають так:

– доходи (без трансфертів): 23,5% ВВП (найнижче значення за останні 5 років);

– видатки (без трансфертів): 26,6% ВВП (найвище після 2020 року значення за останні 5 років);

– міжбюджетні трансферти: 3,0% ВВП (найнижче значення за останні 5 років).

Основними пріоритетами політики видатків будуть: охорона здоров’я, освіта, дорожня інфраструктура, оборона. Тобто важливу увагу приділено питанням збереження та розвитку людського капіталу, покращення фізичної інфраструктури, зміцнення обороноздатності країни.

Окремий акцент у проекті бюджету зроблено на посиленні перерозподільчої функції державних фінансів та зменшенні рівня бідності працюючих громадян. Саме на це спрямовані заходи із підвищення розміру мінімальної заробітної плати (на 30% у середньому за рік), збільшення зарплат учителів та медиків, фінансування програм підтримки малого та середнього бізнесу тощо.

Суттєвих змін у податковому законодавстві не передбачено. Натомість зростання частки податкових доходів у складі доходів бюджету (до рекордних 88%) планується досягти за рахунок посилення ефективності заходів щодо протидії ухилянню від оподаткування, зокрема у сфері адміністрування ПДВ. Це є позитивним сигналом для бізнесу, що працює прозоро, виконуючи свої зобов’язання перед державою.

Потреби у фінансуванні 

Потреби у фінансуванні бюджету (дефіцит + погашення боргу) становитимуть 15,8% ВВП, що поряд з очікуваними показниками 2020 року (16,2% ВВП) є найвищими показниками за всю історію незалежності України (інші пікові показники потреб у фінансуванні були у 2009 та 2014 роках – 9,4% та 11,8% ВВП відповідно).

Оскільки майже 80% потреб у фінансуванні бюджету передбачено покривати за рахунок внутрішніх запозичень, це висуває відповідні вимоги щодо місткості та ліквідності ринку ОВДП, особливо вторинного ринку. У цьому контексті важливо забезпечити ефективність роботи НБУ як незалежного монетарного регулятора і органу, що відповідає за стабільність фінансових ринків.

Новини за темою

Також, зважаючи на те, що вагому частину державного боргу становлять зобов’язання в іноземній валюті (67%), важливо, щоб динаміка обмінного курсу узгоджувалася з фундаментальними тенденціями розвитку економіки, не наражаючи державні фінанси та бізнес на неочікувані збитки від спекулятивної діяльності на валютному ринку (курсової волатильності).

Ризики бюджету

Ключовими ризиками виконання Держбюджету 2021 року вбачаються:

1. Продовження низхідної динаміки промислового виробництва та, відповідно, звуження податкової бази доходів бюджету.

2. Подальше поширення епідемії коронавірусу, що зумовлюватиме необхідність як додаткових витрат бюджету на охорону здоров’я, так і посилення карантинних заходів.

3. Можлива девальвація національної валюти до понадочікуваних значень внаслідок активного відновлення загальмованого коронавірусом споживчого та інвестиційного попиту на імпорт, а також внаслідок порівняно низького врожаю зернових у 2020 році.

4. Невиконання плану запозичень до державного бюджету внаслідок звуження місткості внутрішнього фінансового ринку та/або закриття міжнародного ринку капіталів для уряду України внаслідок деструктивних процесів внутрішнього чи глобального характеру.

Бюджетний процес 2021 року розпочато в надзвичайний період економічної кризи та кризи публічної системи охорони здоров’я. Належне виконання державою у поточному та наступному роках своїх ключових функцій – забезпечення громадського здоров’я, запобігання економічному колапсу та масовому зубожінню – вимагають мобілізації зусиль усіх органів державної влади та центрального банку, а також активного застосування як традиційних, так і нетрадиційних інструментів макроекономічної політики.

Богдан Данилишин

Редакція може не погоджуватися з думкою автора. Якщо ви хочете написати в рубрику “Думка”, ознайомтеся з правилами публікацій і пишіть на [email protected]

 

Джерело